anonsebudowlane.pl sp. z o.o.

Zarządzanie roszczeniami w budownictwie


Tworzymy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji rozmaitych inwestycji budowlanych. Obsługujemy inwestycje z dziedziny budownictwa kubaturowego, drogowego i inżynieryjnego (obiekty użyteczności publicznej, autostrady, drogi, kolej, mosty, lotniska, oczyszczalnie ścieków). Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie inwestycji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktu FIDIC (administrowanie kontraktami); opracowywanie wystąpień, poleceń zmiany oraz roszczeń zgodnie z zasadami FIDIC; opracowywanie i bieżące prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, Inżynierem i innymi uczestnikami procesu budowlanego; kontrolę prowadzonych prac pod kątem zgodności z warunkami kontraktu; analizę i kontrolę przebiegu realizacji pod kątem finansowym; przygotowanie i opracowanie harmonogramów robót; analizę formalną i prawną realizowanych projektów; analizę i ocenę ryzyka kontraktowego; wycenę i kosztorysowanie robót zamiennych i dodatkowych; przygotowywanie umów podwykonawczych; monitoring pracy podwykonawców na budowie; pełnienie funkcji inspektora nadzoru we wszystkich branżach


biuro@anonsebudowlane.pl